Hatting Idrætsforening » Profil » Pædofili-politik
Pædofili-politik

HIF har som udgangspunkt, at alle foreningens frivillige ledere, trænere og instruktører er deres opgave og ansvar voksen. De har valgt at gå ind i foreningsarbejdet, fordi de kan lide at arbejde med børn, unge og idræt.

HIF indhenter naturligvis børneattester på alle ledere og trænere, som har noget at gøre med børn og unge under 15 år. Dette er lovbefalet!

Alle, der arbejder med børn og unge, har et ansvar for, at børnene og de unge beskyttes mod seksuelle overgreb.

Det er derfor meget vigtigt, at alle ved, at HIF har taget hånd om dette ømtålelige emne på en sådan måde, at HIF fremstår som en forening, hvor ledere, trænere, instruktører, børn og unge kan mødes og opleve spænding, glæde og fællesskab.

Hvis du mener, at dette ikke overholdes, er det meget vigtigt, at du reagerer på situationen, så der ikke skabes unødig snak og rygtedannelse:

  • henvend dig til din afdelingsformand eller direkte til hovedformanden
  • afvent nærmere fra disse personer, som efterfølgende vil tage sig af resten


Morten Hald
Formand for Hatting Idrætsforening

Hatting Idrætsforening | Grønhøjvej 11 Hatting | 8700 Horsens | CVR nr. 32636586 | kontakt@hattingif.dk