Cykling » Referater » 2022
 

Referat af HCK-Generalforsamling 2022.08.31

 

Deltagere

Arne Dan Bjørn
Flemming Tommy (referent) Gert
Gert Petra Pernille Dan Lasse Rene Niels Herman John
 

Tid og sted

Mødet afholdt 31. august 2022 kl. 19:00 - i klubhus.
 

Referat version

1; 2022.08.31; første version; af Tommy
 

Dagsorden:

 

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Arne er valg
 

Pkt. 2: Årsberetning ved formanden.

---
Formandens beretning.
Velkommen til generalforsamlingen i Hatting Cykelklub
*Status for et nyt cykelår, hvor covid-19/corona ikke har fyldt så meget, heldigvis. 33 medlemmer, er en tilbagegang fra sidste år, men ikke alarmerende.
Harzen turen 2021 var der 7 mand afsted.
10 års jubilæum i klubben afholdt d. 19 September med pølsevogn ved klubhuset. Afslutning i 2021 var der fin opbakning til, det blev en hyggelig aften i klubhuset.
Opstart den. 20/3 med standerhejsning efter fællestur på ca.35 km efterfulgt af en gang varm suppe i klubhuset. Stor opbakning.
1 søndag forsøg med kaffe efterfølgende, kun 4.
Dk-højeste igen i regnvejr med ca.10 deltager fra Hatting Cykel klub.
Flensborg turen blev desværre aflyst, da der ikke var nok tilmeldte, kun 8 stk. d.
29 maj blev der kørt Tour De Syd, Vejle - Sønderborg. Der var der igen flot deltagelse fra Hatting Cykel klub. Super flot tur og igen var vejret med os.
Der var også 3 som tog turen over storebælt for at kører Tour ruten.
Klubtur til Middelfart d. 18-6 hvor vi var 12 piger og drenge afsted i flot vejr hvor vi indtog frokost på Kitzchen, hvor vi fik nogle lækre burger med fritter.
Fælles tur til Kvie sø med HAC, god tur.
Grill aften med 16 deltager, cykel tur om eftermiddagen med 12 deltager. Rundt om Horsens 6 deltager.
---
Beretningen er godkendt.
 

Pkt. 3: Fremlæggelse af foreløbigt årsregnskab.

Vi har givet underskud. Det har været med vilje, da vi har en fin kassebeholdning. Vi har derfor valgt at give tilskud til løb, givet en pølse og lignende.
Vi har solgt lidt tøj og har stadig en del på lager. Der er meget i størrelse X2-4L. Regnskab er godkendt.
 

Pkt. 4: Indkommende forslag.

  1. Forslag fra bestyrelsen:
Køb af tøj med tilskud fra klubben. Det er besluttet at bestyrelsen arbejder videre med det og laver et opslag med et tilbud, hvor der bruges af kassebeholdningen.
  1. Forslag fra Ole:
Interval træning. Fra bestyrelsen bakkes der op på forslaget, og der foreslås, det er de enkelte, der arrangerer det.
 

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

Flemming vil gerne træde ud af bestyrelsen, men er villig til at fortsætte som kasserer hvis der ikke kan findes en afløser.
På valg:
Flemming Neupart                                 Christopher er valgt ind.
Tommy Juhl Pedersen                          Modtager genvalg -> Valgt Bjørn Serritslev Petersen                      Modtager genvalg -> Valgt
 
Brian Sørensen (Suppleant)                Modtager genvalg   ->   Valgt
 
 

Pkt. 6: Valg af revisor (Kasper Juhl Hansen) Modtager genvalg.

Genvalgt.
 

Pkt. 7: Vedtagelse af kontingent for 2023.

Forsættelse med 350kr er vedtaget
 

Pkt. 8: Eventuelt

Mulighed for at ægtefæller kan deltage til grillaften. Bestyrelsen tager forslaget op og arbejder med det.
Kursus i færdselsregler.
Vi vil prøve at holde et oplæg ved standerhejsning.
Angrib bakkerne således at alle kan være med: Forslag at dem der hurtigst lader sig falde ned før bakken og dem der har størst udfordringer, fortsætter i deres tempo op ad bakken og fortsætter uden noget stop.
Vi har faktisk en rigtig god tone i klubben. Det er vigtigt at vi bibeholder denne.

Hatting Idrætsforening | Grønhøjvej 11 Hatting | 8700 Horsens | CVR nr. 32636586 | kontakt@hattingif.dk