Cykling » Referater » 2019

Generalforsamling 21.08.2019 i Hatting Cykelklub (HC)

Der var 12 fremmødte til mødet incl. bestyrelsen.

Formandens beretning :

*Rigtig hjertelig velkommen til generalforsamlingen, dejligt at se så mange ____

*Tid til status efter endnu et år.  Vi er 47 betalende medlemmer (tilbagegang på 2)

  Heraf er der 10 kvindelige medlemmer.

*Arrangementer siden sidste år :

 -30/8-2/9 2018  Harzentur , ok vejr og dejlig tur som sædvanlig.  Vores  ”klubsang” som Gert   Mikkelsen havde komponeret blev flittigt øvet, så selv vores tyske medgæster hos ”Puppes”

 sang med til sidst.

-10/11 2018 havde vi vores årlige afslutning, masser af hygge og uddeling af endnu en MEGET fortjente præmie  ”Den gyldne cykelhjelm” som gik til John T for hans solouheld på hotelværelset i Harzen

-6/1 2019 tidlig start med invitation fra Petra & Hermann til Olieboller  & hygge = fint initiativ

-24/3 2019 Standerhejsning med flot deltagelse & fint vejr

-30/5 2019  HC deltager i ”DK Højeste” i Skanderborg og omegn & det blev efterfølgende omdøbt ”Dk vådeste”   Møgvejr !!!!

-4/6 2019 Klubmesterskab & grill hygge hvor rigtig mange deltog & fint vejr

-15-16/6 2019 Sommertur ”Coast to Coast”  Hatting – Nymindegab tur/retur. Starten i skybrud & torden, men mange kørte fra Brugsen alligevel KÆMPE RESPEKT   Vejret blev heldigvis ganske godt halvvejs, så sidste del gik fint & hjemturen gik rigtig godt.   Super dejligt hotel & fantastisk forplejning.  Middagsmaden blev begge veje indtaget i Grindsted, med dejlig paste m.v.

Rigtig flot tilslutning med 22 deltagere

Lige lidt reklame for nærmeste fremtid :

-3/9 2019 ”Sved for en sag” i Hatting , godt formål & god reklame for cykelklubben, så MØD OP

-15/9 2019 ”Åben landbrug” hos Petra & Herman. HC har fået lov at stå for salg af kaffe,kage m.v. & kan lave en skilling til klubben. Hvis nogen har lyst så endelig meld jer, skal bruge ca 10 personer (2 x 3 timers vagt)

-Rigtig mange tak for de private arrangementer igen i år, fødselsdage, Olieboller, kaffe/øl/is pauser m.v.  dejligt at det sociale bliver plejet

*2019 har jo været en  cykelsæson med noget blandet vejr, og nogle er jo mere ”Hardcore” end andre, men der er dog blevet cyklet/trænet på alle 3 hold

*HC øgede indsats på opdeling i Hold 1+2+3 har da ikke været uden udfordringer, men har

 Fungerer godt, og bestyrelsen håb fra 2018 om, at flere vil byde ind som ”kaptajn” og med ruter

 På træningsaftenerne, virker til at fungere, men der er stadig plads til nye.

 Hold 1 :  Kører jo fantastisk hurtig & flot,  men mangler lidt flere deltagere

 Hold 2 :  Rigtig godt med fart, og meget stor gruppe

 Hold 3 : Prøver at starte alle op i roligt tempo, og min personlige mening er, at det fungere

                Rigtigt godt. Nye medlemmer starter her, og ingen behøver at frygte for at blive

               ”kørt over” .

 Hold 3 er/vil også være rigtig glade for at ha ”gæsteryttere” med fra    ”Hold 1+2” som vil bruge en aften til at oplære & køre med på Hold 3 præmissor.

*Med det konstante medlemstal på ca 50, er vi i bestyrelsen meget optimistiske for  fremtiden i HC, og mener at vores koncept ”motion & socialt samvær” tiltaler mange motionister & eliteryttere.

*Håber også at alle medlemmerne efterhånden er blevet dus med HIF`s hjemmeside,

 Med tilmelding & betaling til vores arrangementer.  Det er er stor lettelse for bestyrelsen.

*FB gruppen bruges hyppigt, og mange er rigtig gode til at ligge billeder/historier op,

  Michael ligger alle vores arrangementer op som ”Begivenheder” og det fungerer fint, dog

 Suppleret med ”rykkere” ved sidste tilmelding

*Til sidst en stor tak til hele bestyrelsen, som alle arbejder meget aktivt for HC, og til vores ca

 10 møder har fremmødet næsten været fint

2. Årsregnskab

Fremlagt af kassereren. Det ser flot ud med økonomien.

Der blev stillet få spørgsmål og derefter godkendt.

3. Valg af bestyrelse og suppleant.

På valg : Arne Mikkelsen

               Flemning Neupart

               Brian Leth Sørensen (suppleant)

Alle 3 blev genvalgt

 

4. Valg af revisor :

Kasper Juhl Sørensen,  valgt

 

5. Vedtagelse af kontingent.

Kontingent fastsat til 300,-  for næste sæson.

 

6. Eventuelt

Hjælpe til med Arla dag hos Herman og Petra

 

På bestyrelsens vegne

Lars Juhl Hansen , formand

 


Hatting Idrætsforening | Grønhøjvej 11 Hatting | 8700 Horsens | CVR nr. 32636586 | kontakt@hattingif.dk