Cykling » Referater » 2016

Referat af stiftende generalforsamling den 27. april 2016.

Der var 16 fremmødte på aftenen.

§1-§4 blev godkendt uden bemærkninger.

§5. Ordinær generalforsamling. Det blev besluttet at følge de til enhver tid gældende generalforsamling- og regnsskabskalender for HIF (Hatting Idrætsforening). Bestyrelsen kontakter

HIF.

Revisorsuppleant blev slettet da vi er underlagt revision i HIF. Vi valgte dog at vælge Kasper som revisor, for intern revision af Hatting Cykelklubs regnskab.

§6.-7. Godkendt uden bemærkninger.

§ 8. Regnskab. Bestyrelsen kontakter HIF for oplysning om regnskabskalender.

§9. Godkendt uden bemærkning.

 

Ud af de 300,- går der 25 kr. til HIF og hvad dækker de? Det er en form for driftsomkostninger til dækning af:

Tilmeldning til Licenssystem

Ajourføring af hjemmesiden

Mulighed for at bruge HIF´s klubhus

Medlem af DGI

Lav brugerbetaling på DGIkurser

Forsikring gennem DGI

Brug af DGI´s idrætslæge

Resten 275,- går til Hatting Cykelklub.

  1. Valg af dirigent og Referent. Mikael Kessler blev valgt som dirigent og Mette Østergaard blev valgt som referant.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. De opstillede blev valgt og Brian Leth Sørensen blev valgt som suppleant. Efter generalforsamling vil bestyrelsen konstituere sig. Kasper gav tilsagn til at være revisor.
  3. Gennemgang af foreningens vedtægter og afstemning/godkendelse.
  4. Kontigent 300,- årligt, hvad dækker dette/hvad bruges det til??
  5. Medlemsfordele. Som medlem af Hatting Cykelklub har man de fordele at man har adgang til klubbens aktiviteter, som tur til Flensborg, tur til Harzen og køb af klubtøj. Som ikke medlem kan man komme og køre med. Det blev pointeret at vi skulle holde fast i at vi er en "social cykelklub" og at alle skal ha´ lov til at cykle med.
  6. Evt. Lars og Mikael har søgt 2 fonde: Spar Nord 27. 000 kr. til dækning af 2 nye cykler som evt. kan lånes ud til nye medlemmer som vil prøve cykling af eller hvis man i en periode mangler en cykel pga. af skade el.lign. så kan man låne.

Carlsberg Fonden. 15.000 kr. til dæking af kaptajnuddannelsen og 2 cykler evt. mbt. Enighed om at det var et super tiltag.

Vi opfordrer til at man overholder færdselsloven når man cykler i HC. Her tænkes på sikkerhedsudstyr cykelhjelm mv., mobiltelefon ikke høre sammen med cykling og at man ikke køre overfor rødt. Bestyrelsen vil udarbejde nogle etiske regler.

Der opfordret til at man tager ID-oplysninger med på sine cykelture enten i form at sygesikring, kontaktoplysninger eller Apps på tlf. her tænkes på Icecard/sundhed.

Forslag om at man sætter skilt op ved vores mødested omkring HC køretider mv. Bestyrelsen arbejder på sagen.

 

Bestyrelsen takkede for god ro og orden.

Hatting Idrætsforening | Grønhøjvej 11 Hatting | 8700 Horsens | CVR nr. 32636586 | kontakt@hattingif.dk