Cykling » Referater » 2023

Generalforsamling for HCK 2023 
 

Tidspunkt

Dato: 2023.08.23

Deltagere

Deltagere: 15; Arne, Lasse, Bjørn, Ole, Niels, Rene, Carsten, Pernille, Lars, Lone, Gert, Christopher, Dan, Tommy, Mona

Bestyrelsen fuldtallig

Referent

Referent: Tommy

Version af referat

Version 2. Opdateret 2024.02.01 med punkt c) under 3. Regnskab efter klage over det ikke var kommet med i referatet.

1. Valg af ordstyrer og lovlig indkaldelse:

Mona blev valgt som ordstyrer.

Lovlig

Generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt minimum 4 uger før tiden, samt holdt inden 1. november.

2. Beretning for året.

Formandens ord for året, hvor de forskellige arrangementer bliver fremlagt.

Harzen blev til Odense på Fyn

Turen i 2022 gik til Fyn på Hotel Frederik d.VI`s hotel, lige uden for Odense. Der var 13 mand/piger af sted. Efter fælles morgenmad kørte vi forskellige ruter, hvor vi mødes til fælles middagsmad. Super cykelture i godt vejr og med god aftenhygge i “kælderen” med div. spil og en enkelt øl eller 2.

Afslutning på året

Afslutningen i 2022 var der fin opbakning til, med 23 deltager, det blev en hyggelig aften i klubhuset.

Start på året

Opstart til 2023 sæsonen den.19/3 med standerhejsning efter fællestur på ca.40 km efterfulgt af en gang varm suppe i klubhuset. Stor opbakning, ca.25 med.

Søndagstur med fælleskaffe,

Ikke den store opbakning, derfor nedlagt.

Tur til cykelløbet Stelvio

D.4 Juni, var vi 11 som var taget til Italien for at deltage i Grand Fondo Stelvio. Der var blevet trænet godt igennem hele foråret, for at være klar til udfordringen. På løbsdagen blev der desværre regnvejr efter de første 15 km og det forsatte resten af dagen. Derfor blev turen op af Stelvio aflyst, da arrangørerne vurderer at det var uforsvarligt. Der var vejrguderne ikke med os.

Alrø

Den 18. Juni var der lavet en cykeltur til Alrø, hvor der var 15 deltager som kørte med over. Vi var inde på Møllegården og spise frokost, inden turen gik retur til Hatting.

Grillaften

Grill aften med 17 deltager, både medlemmer samt enkelte havde deres bedre halvdel med, efter en cykeltur om eftermiddagen.

Kviesø
Fælles tur til Kvie sø med HAC, god tur med gode pandekager som altid.

Antal medlemmer i år

34 medlemmer, er en fremgang fra sidste år med et medlem.

Vi vil gerne have været flere, men stor konkurrence fra andre klubber, som OCH, HAC, Ølsted, Hedensted, etc.

3. Regnskabet

Årets underskud: 13.500,00kr

Hovedårsagen til underskuddet skal findes i:

a)      dyre tur

b)     afskrivning af tøj 8.500,00kr

c)      tidligere kasser Flemming Neupart har egenhændigt hævet 2000kr til dækning af hans udgifter for at dække hans udgifter til internet, toner, papir mm.

Regnskabet godkendt.

4. Indkommende forslag

(skal være tilgængelig på hjemmesiden 14 dage før)

1: Køre kl. 9:30 om søndagen?
Forslaget blev diskuteret længe. Fordele, ulemper og ikke mindst alternativer diskuteret.
Forslaget blev trykket tilbage.

2a: Er der stadig opbakning til tur til med overnatning?
14 stemte for.

2b: Evt. Harzen
Tidspunktet på året blev vendt. I foråret er generelt større opbakning. Endagsturen plejer at ligge om foråret og weekend-turen plejer at ligge om efteråret. Dette kunne evt. byttes om.  Dette var der stor opbakning for og bestyrelsen har derfor noget at arbejde med.

5. Valg til bestyrelse

På valg:
Dan Erik Jensen udtrådte bestyrelsen.
Bjørn Serritslev Petersen blev genvalgt.
Tommy Juhl Pedersen blev genvalgt.
Lasse Skaanild blev valgt.

6. Valg af revisor

 - Kasper Juel Hansen genvalgt

7. Kontingent

 - 350kr bibeholdt

8. Diverse

Nyt billede på FB-gruppen.
Ajourføring af hjemmesiden. Der bør ryddes op.

Vintersæsonen starter nu…  -  skal vi være noget mere aktiv med Gravel?
Flere ønskede at fokus skulle være både på gravel og racer.

Hatting Idrætsforening | Grønhøjvej 11 Hatting | 8700 Horsens | CVR nr. 32636586 | kontakt@hattingif.dk