Cykling » Referater » 2017

Generalforsamling 23.8.2017 i Hatting Cykelklub

Der var 16 fremmødte.

1. Årsberetning

Status efter ca. 1 ½ år som klub er 42 betalende medlemmer.

Der var 27 til standerhejsning/ opstart på sæsonen. Til forårsløbet i Hornsyld”  29.04 deltog der 9 medlemmer.

På årets sommer tur 17.-18. juni til Hobro & Bies Bryghus deltog 10 medlemmer.

Som nyt tiltag blev der afholdt klubmesterskab i enkeltstart med 12 deltager efterfulgt af grillhygge i klubhuset hvor der stødte flere til.

 

2. Årsregnskab

Fremlagt af kassereren. Der er pt. en egenkapital i kassen på 28619,83 kr.

Der blev stillet få spørgsmål og derefter godkendt.

 

3. Valg af bestyrelse og suppleant.

På valg: Flemming Neupart

                Arne Mikkelsen

Suppleant : Brian Sørensen

Alle 3 fik genvalg

 

4. Valg af revisor :

Kasper Juhl Sørensen,  valgt

 

5. Vedtagelse af kontingent.

Kontingent fastsat til 300,-  for næste sæson.

 

6. Eventuelt

Årets afslutning blev fastsat til d. 4/11 kl. 18.00 i Hatting klubhus.

Forslag om at køre samlet ud med moderat fart ca. 10-15 km, derefter opdeling

Der undersøges med en kaptajn-uddannelse i løbet af foråret.

Man skal huske at sige til hvis man drejer af, så de andre ved, at man ikke er med mere.

 

PS. 

På klubbens vegne vil vi gerne sige STOR tak til Petra & Hermann for deres gode initiativer og gæstfrihed med      ”olieboller”  +   ”Hollandske pølser” med tilbehør. 

Hatting Idrætsforening | Grønhøjvej 11 Hatting | 8700 Horsens | CVR nr. 32636586 | kontakt@hattingif.dk