Cykling » Referater » 2021

Generalforsamling i Hatting Cykleklub 2021

 

Tidspunkt

Dato: 25.08.2021

 

Deltagere

Deltagere: 13

Bestyrelsen fuldtallig

 

Referent

Referent: Tommy

 

1. Valg af ordstyrer og lovlig indkaldelse:

Carsten blev valgt som ordstyrer.

 Lovlig

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt 4 uger før tiden, samt holdt inden 1. november.


2. Beretning for året.

Formandens ord for året, hvor de forskellige arrangementer bliver fremlagt.

 Harzen

Flot med 18 deltagere.

 Start på året

CORONA gjorde vi aflyste meget bla. standerhejsning.

 Fællestur til Stjær,

Den 9. maj blev der kørt til Stjær i to hold og fælles hjem. Et hold der startede lidt før og nåede at køre Kløverløbet ruten ved Stjær før alle mand mødtes ved brugsen i Stjær. Derfra blev det til en fælles tur hjem over Skanderborg, hvor der blev hold kaffepause.

 Fællestur til Norsminde i to hold.

Den 12. juni blev Flensborgturen udskiftet med en tur til Norsminde. Vi kørte derop i to hold og mødtes til en fin middag ved Norsminde Fiskehus. Alle kørte fælles hjem efter fyldte maver.

 Fællestur rundt om Horsens fjord

Den 27. juni blev der cyklet og sejlet rund om Horsens fjord.
Ca. 10 mand deltog på turen: Hatting - Snaptun - Cykelfærge til Alrø - tilbage til Hatting.

 Fællestur med Horsens Amatør Cykelklub til Kviesø.

Den 1. august fik 20 rytter en længere tur i godt vejr til Kviesø og hjem igen. Ca. 180km, men så var der også lækre pandekager i Kviesø.

 Antal medlemmer i år

34 medlemmer i år mod 35 sidste år. Vi vil gerne have været flere, men stor konkurrence fra andre klubber.

 
3. Regnskabet

Åretsunderskud: 1769,08kr

Hovedårsagen til underskudet skal findes i:

 a) dyre tur til Harzen 9.530,77kr

 b) større varelager af tøj 12.126,25kr

 

Der har været udgift på 75øre pr. MobilPay, som ses ved medlemskab.

Regnskabet godkendt.

 

4. Indkommende forslag

(skal være tilgængelig på hjemmesiden 14 dage før)

 - ingen

 

5. Valg til bestyrelse

 - alle genvalgt

 

6. Valg af revisor

 - Kasper genvalgt

 

7. Kontingent

 - 350 kr. bibeholdes.
 

8. Diverse

e-cykling interesse for en aften  -  ja.

Hvorfor kommer der ikke flere med her efter sommerferien?

 - Er det fordi der ikke er mange tilmeldt til Harzen.

 - Er det fordi vi ikke vægter det sociale så højt mere

 - Er det fordi at vi ikke har så mange hold 2.

 

Hatting Idrætsforening | Grønhøjvej 11 Hatting | 8700 Horsens | CVR nr. 32636586 | kontakt@hattingif.dk