Cykling » Referater » 2018

Generalforsamling 22.8.2018 i Hatting Cykelklub

 

Der var 22 fremmødte incl. bestyrelsen.

1. Årsberetning

Status efter ca. 2 ½ år som klub, er 49 betalende medlemmer, heraf 12 kvinder, flot !!

 • 31/8-3/9 2017  Harzentur , dårlig vejr men dejlig tur som sædvanlig.  Yderligere fik vi en  ”klubsang” som Gert Mikkelsen havde komponeret.  Selv vores tyske medgæster hos ”Puppes” sang med til sidst.
 • 29/10 2017 afholdte vi ”Kaptajn-kursus” i samarbejde med DGI. HC var værter ved arrangementet, og   det fik vi ros for.
 • 4/11 2017 havde vi vores årlige afslutning, masser af hygge og uddeling af måske den mest fortjente præmie nogen sinde ”De gyldne cykelsko” som gik til Dan for at glemme sko på 2 ture.
 • 4/2 2018 tidlig start med invitation fra Petra & Hermann til Olieboller  & hygge = fint initiativ
 • 18/3 2018 Standerhejsning
 • 5/5 2018  HC deltager i ”Forårsløbet” i Hornsyld & ja det var blevet forår
 • 29/5 2018 Klubmesterskab & grill hygge hvor rigtig mange deltog
 • 9-10/6 2018 Flensburg turen  Fin tur mod syd, super hyggeligt på reserve resturant ”Börsen Keller” MEN pisse dårlig vejr mod Hatting.  Turen stoppet ved spisestedet i Chr.feldt
 • 14/8 2018 ”føsdaw hygge” hos Bjørn med øl & pølser  FLOT besøg
 • 21/8 2018 ”Sved for en sag” i Hatting , kunne HC godt ha været bedre repræsenteret ”Rigtig mange dejlige timer” med HC også med andet end træning, håber ikke at have glemt noget.
 • Klubtøj  Blev en succes i år, samlet bestilling på ca 85.000,- dejligt for sponsorerne at mange vælger at købe tøjet.  Vi valgte i år, at tage tøjet retur til bestyrelsen, og Arne, Dan & Flemming har gjort et stort stykke arbejde. Der har også været undersøgt alternative leverandører & kollektioner, men bestyrelsen valgte efter flertals beslutning, at fortsætte med Alè tøjet.

MANGE TAK for indsatsen, flot arbejde.

 Vil her sige tak til vores gamle trofaste sponsorer & tak + velkommen til de nye, som har valgt at støtte HC.
 • 2018 har jo været en fantastisk cykelsæson, med et vejr som alle cykelryttere elsker, ”klima forandring eller ej”, og det har jo også medført et STORT fremmøde til træningerne, så alle 3 hold har været godt repræsenteret.

HC øgede indsats på opdeling i Hold 1+2+3 har da ikke været uden udfordringer, men har

Fungerer bedre & bedre, og bestyrelsen håber flere vil byde ind som ”kaptajn” og med ruter

På træningsaftenerne, så de ikke altid er ”tordenskjolds soldater”

Hold 1 :  Kører jo fantastisk hurtig & flot

Hold 2 :  Stort hold også med god fart

Hold 3 : Prøver at starte alle op i roligt tempo, og min personlige mening er, at det fungere rigtigt godt. Nye medlemmer starter her, og ingen behøver at frygte for at blive ”kørt over”.  Hold 3 er/vil også være rigtig glade for at ha ”gæsteryttere” med fra ”Hold 1+2” som vil bruge en aften til at oplære & køre med på Hold 3 præmissor.

Med den tilgang af nye medlemmer som vi har, er vi i bestyrelsen meget optimistiske for  fremtiden i HC, og mener at vores koncept ”motion & socialt samvær” tiltaler mange motionister & eliteryttere.

Håber også at alle medlemmerne efterhånden er blevet dus med HIF`s hjemmeside,

Med tilmelding & betaling til vores arrangementer.  Det er er stor lettelse for bestyrelsen.

FB gruppen bruges hyppigt, og mange er rigtig gode til at ligge billeder/*historier op,

 Og det er en stor hjælp for Michael (PR ansvarlig)

 Michael ligger alle vores arrangementer op som ”Begivenheder” og det fungerer fint, dog

 Suppleret med ”rykkere” ved sidste tilmelding

Til sidst en stor tak til hele bestyrelsen, som alle arbejder meget aktivt for HC, og til vores ca

 10 møder har fremmødet næsten været 100% , bortset fra møde i Sept 2017 hos Michael,

 Hvor alle havde glemt det.

 

2. Årsregnskab

Fremlagt af kassereren. Det ser flot ud med økonomien.

Der blev stillet få spørgsmål og derefter godkendt.

 

3. Valg af bestyrelse og suppleant.

På valg: Lars Juhl Hansen ( formand )

                Michael Normann Kesler

                Dan E. Jensen

Suppleant : Brian Sørensen

Alle 4 fik genvalg

 

4. Valg af revisor :

Kasper Juhl Sørensen,  valgt

 

5. Vedtagelse af kontingent.

Kontingent fastsat til 300,-  for næste sæson.

 

6. Eventuelt

Der blev snakket om at lave et sæt ordensregler.

Forslag om hvordan vi kører mere ens kørsel er velkomne

Der skal hilses på og tages godt af de nye folk som kommer, samt informere om hvordan vi kører.

Der skal være flere som byder ind med ruter til træning så det ikke altid bliver de samme ture og de samme folk der laver dem.

Der blev spurgt ind til om der er behov for flere fælles arrangementer i klubben, så hvis der er gode ideer eller forslag så sig endelig til.

 

PS. 

På klubbens vegne vil vi gerne sige STOR tak til Petra & Hermann for deres gode initiativer og gæstfrihed med  ”olieboller” med tilbehør. Super god tradition!

 


Hatting Idrætsforening | Grønhøjvej 11 Hatting | 8700 Horsens | CVR nr. 32636586 | kontakt@hattingif.dk