Hatting Idrætsforening » Æresmedlemmer

Hatting IF's æresmedlemmer gennem tiden

 

ÅR NAVN
1954
1974
1979
1981
1989
2014
2014
Marius Sørensen
Ove Hjorth
Irene Nygaard Nielsen
Hanne Tønnesen
Svend Hjorth
Finn Jørgensen
Ulla Lauridsen

 

I anledning af Hatting IF's 125 årsjubilæum var det tid til at kåre nyt æresmedlem, og faktisk synes vi, at det var lang tid siden sidst der var kåret, og der var flere mulige emner, så vi besluttede at kåre 2. For at blive æresmedlem skal man have gjort en ekstraordinær indsats, og det synes vi, at Finn Jørgensen og Ulla Lauridsen har gjort.

Finn Jørgensen har i mange år været aktiv både på den sportslige side og den organisatoriske/ledelsesmæssige side. Finn har i mange år spillet fodbold for HIF. Finn var med på ledelsesplan i fodboldudvalget og gjorde en kæmpe arbejdsindsats i forbindelse med sammenlægningen af ungdomsafdelingen med Torsted idrætsforening. Finn spiller badminton og har været med i badmintonudvalget i mange år. Finn har været med i HIF ́s støtteforening, hvor han har lagt et stort arbejde i forbindelse med klubhuset og kiosken. Både som indledning og afslutning blev der fremhævet, at Finn altid er hjælpsom, man får aldrig nej fra ham, og man kan ikke udnævne Finn uden også at nævne Bente.

Ulla Lauridsen blev udnævnt, da hun har været aktiv i HIF i mere end 30 år. Hun har været folkevalgt i hovedbestyrelsen og i mange år været formand for badminton. Ulla har været med til at arrangere mange arrangementer, og ser man nogle af de gamle referater igennem, så er hun tit og ofte nævnt i dem. Ulla har været en stor del af den udvikling HIF har været igennem, og kan fortælle mange ”historier om gamle dage”. I år fratrådte Ulla som formand for badminton, det er nu blevet tid til at nyde livet og rejse på golfferie med Steen. Og man kan jo ikke udnævne Ulla uden også at nævne Steen. De to har gjort meget for HIF.

/Mona Møgelvang Jensen
Formand for HIF

Aase Thyssen skriver således om Hatting IF's æresmedlemmer i Hattingbladet nr. 1 februar 2014 :

Ved sportsfesten den 20. juni 1954 blev Marius Sørensen udnævnt til æresmedlem af Hatting Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening. Det første æresmedlem i foreningen. I den protokol vi har, er Marius med i fra starten, han har været formand ad flere omgange, en af gangene var han det i en uafbrudt periode på 20 år. Han var i mange år dirigent til generalforsamling den sidste, hvor han var dirigent var i 1984 ifølge protokollen.

I 1974 i forbindelse med 85 års jubilæet blev Ove Hjorth udnævnt til æresmedlem af Hatting Skytte- Gymnastik- og Idrætsforening. Ove har været formand for foreningen ad flere omgange, har sprunget til som formand, hvis nogen er gået i utide, har knallert rundt for at tegne annoncer til foreningsblad, har været kampfordeler i 47 år, et job så stort at han har gjort sig fortjent til JBU´s sølvnål, har altid råbt op, så vi vidste, hvor vi havde ham, alle elsker Ove.

Til 90 års jubilæet i 1979 blev Irene Nygaard Nielsen som foreningens 3. æresmedlem udnævnt af Hatting Idrætsforening. Irene blev valgt ind i hovedbestyrelsen i 1969 og 1970, i 1972 bliver Irene igen valgt ind i hovedbestyrelsen og er formand indtil 1974, hvor hun bliver formand for gymnastikudvalget og er det i 6 år. Irene var meget aktiv i støtteudvalget. Irene har bagt utallige kager og lagkager til sportsfester, har stået for pyntning til utallige sportsfester, har passet tombolaer både lokalt og på Torvet i Horsens, har styrket foreningens økonomi ved i mange år at vaske foreningens kampbluser. De blev ikke kun vasket af Irene, de blev repareret, pakket i nummerorden i tasker og stod altid parat, når nogen skulle bruge dem.

Ved en sportsfest i 1981 blev Hanne Tønnesen udnævnt som Hatting Idrætsforenings 4. æresmedlem. I 1945 blev Johanne Niebuhr (Hanne Tønnesen) valgt ind i bestyrelsen, her beklædte hun kassererposten indtil 1951. Fra 1945 til 1960 overtog Hanne Tønnesen ledelse af pige gymnastik. Fra 1972 ledede Hanne Tønnesen damemotionsholdet.

Den 3. juni 1989 blev Svend Hjorth det 5. æresmedlem af Hatting Idrætsforening. Svend var i sin tid kampfordeler. Ved sit giftermål spurgte han, om hans bror Ove ville overtage hvervet et halvårstid.

Svend fik det aldrig tilbage. I 1959 blev Svend valgt ind i bestyrelsen og holdt i 1960 efter eget ønske. Svend har i mange år været fodboldtræner, og Svend stod i mange år for banekridtning, passede foreningens bolde. Svend fik i 1968 JBU`s sølvnål for mange års lederskab i Hatting Idrætsforening.


Svend Hjorth (midtfor), ihærdig leder i Hatting IF siden 1963, og Bent Nygaard Nielsen, leder i HIF siden 1968, modtager DBU's sølvnål af DBU's Region 3-fodboldformand Flemming Kristensen.
Fire HIF-æresmedlemmer: Hanne Tønnesen, Svend Hjorth, Irene Nygaard Nielsen. Forrest: Ove Hjorth.

Ove Hjorth tildeles DBU's sølvnål for sin mangeårige indsats.

1981: HIF's 4. æresmedlem Hanne Tønnesen udnævnes.

Hatting Idrætsforening | Grønhøjvej 11 Hatting | 8700 Horsens | CVR nr. 32636586 | kontakt@hattingif.dk